Jesteś tutaj

Dodawanie albumów galerii

Redaktorów zainteresowanych konfiguracją modułu Galeria w witrynie prosimy o kontakt na adres witryny@wum.edu.pl (z podaniem numeru witryny w tytule e-maila).

Galeria jest zbudowana podobnie jak Aktualności. Pojedyncze albumy „układane" są jeden nad drugim na wspólnej „stronie".

Aby dodać album obrazków do galerii:

  1. Kliknij Panel redaktora > Dodaj nowy album
  2. Znajdź pole Galeria, kliknij Przeglądaj i wybierz obrazek, który chcesz dodać
  3. Kliknij Transfery plików (lub Załącz) - pojawi się pasek ładowania
  4. Po załadowaniu obrazka pojawi się jego miniatura
  5. W ten sam sposób możesz dodać następne zdjęcia. Po dodaniu wszystkich Zachowaj zmiany na stronie.

Zdjęcia są automatycznie skalowane i układane w formie miniatur pod treścią strony w rzędach (w kolejności dodawania). Można jednak dowolnie zmieniać ich kolejność metodą przeciągania obrazka wyżej lub niżej (należy kliknąć na ikonce krzyżyka obok ikonki obrazka w trybie edycji strony i przeciągnąć go z wciśniętym klawiszem myszy). Kliknięcie wybranej miniatury powoduje otwarcie zdjęcia w oryginalnym rozmiarze w nowym okienku na tle przyszarzonej strony (tzw. Lightbox). Zdjęcia można również przeglądać w serii, nawigując strzałkami w widoku „pełnorozmiarowym”. Domyślnie tytułem każdego zdjęcia jest tytuł albumu, do którego należy. Można jednak wpisać indywidualny tytuł dla zdjęcia w polu Opis.

Aby usunąć obrazek z albumu:

  1. Kliknij w menu album/stronę, z której chcesz usunąć obrazek i wejdź w zakładkę Edytuj
  2. Kliknij Usuń przy ikonce obrazka, który chcesz usunąć
  3. Zachowaj zmiany przyciskiem na dole strony