Jesteś tutaj

Formatowanie i typografia

Nowe teksty najlepiej wpisywać od razu w edytorze witryny. Kopiowanie i wklejanie tekstu z dokumentu MS Word oraz innych źródeł skutkuje przeniesieniem wraz z właściwym tekstem znaczników formatowania, co czasami może dawać efekt „obcego” tekstu lub nieoczekiwaną interpretację tych znaczników przez edytor HTML witryny (np. wyświetlanie dziwnych "krzaczków" na stronie).
W przypadku wystąpienia takich problemów najlepiej skopiować tekst, wkleić do programu Notatnik, skopiować z Notatnika i jeszcze raz wkleić w edytorze witryny. Ponieważ Notatnik wyczyści całe dotychczasowe formatowanie tekstu, po jego użyciu należy odtworzyć oryginalne formatowanie (pogrubienia, listy numerowane) w edytorze witryny.

Bardziej skomplikowane, jeśli chodzi o formatowanie, dokumenty najlepiej podpinać do strony jako załączniki.

Ponadto:

 1. Unikaj justowania (wyrównywania treści strony do obu krawędzi). W technologii druku justowanie doskonale poprawia czytelność, jednak w przeglądarce nie działa równie sprawnie („dziury" między wyrazami) i przez to pogarsza czytelność tekstu. Może też generować błędy w kodzie.
 2. Pisząc tekst weź pod uwagę, że klawisz ENTER ma w edytorze trochę inną funkcję niż w edytorach tekstu w rodzaju MS Word. Kliknięcie ENTER przy pisaniu tekstu w edytorze powoduje rozpoczęcie nowego akapitu, czyli w efekcie daje większy odstęp między blokami tekstu. Jeśli chcesz przenieść kursor do nowej linii, ale ze zwykłym odstępem między wierszami, zastosuj kombinację SHIFT + ENTER. Porównaj przykłady poniżej (w pierwszym użyto ENTER, w drugim - kombinacji SHIFT + ENTER):

  Jan Kowalski

  Starszy specjalista

  jan.kowalski@wum.edu.pl

  Jan Kowalski
  Starszy specjalista
  jan.kowalski@wum.edu.pl

 3. Unikaj zapisywania dłuższych tekstów WERSALIKAMI (ALL CAPS). Wersaliki są doskonałym wyróżnikiem dla krótkich fragmentów tekstu, ale dłuższe teksty zapisane wersalikami tracą na czytelności. Jeśli chcesz wyróżnić dłuższy fragment, zastosuj pogrubienie (boldowanie).
 4. Unikaj nadmiaru, a zwłaszcza nakładania się wyróżnień: nie stosuj jednocześnie pogrubienia i kursywy, albo wersalików na kolorowym tle. Nadmiar wyróżnień szkodzi czytelności treści i estetyce witryny.