Jesteś tutaj

Dodawanie i usuwanie stron

UWAGA w momencie dodawania nowej strony najlepiej jest od razu określić jej zakładkę w menu. Jeśli utworzymy nową stronę BEZ wypełnienia ustawień menu, strona zostanie dodana jako "luźna" zawartość, nieuwzględniona w menu i widoczna tylko w zakładce Zarządzaj zawartością. Aby nadać takiej "luźnej" stronie pozycję w menu, należy ją odnaleźć po tytule w zakładce Zarządzaj zawartością, wejść w tryb jej edycji, uzupełnić ustawienia menu (patrz niżej) i zapisać stronę.

Nowe pozycje w menu można dodawać również bezpośrednio przez zakładkę Zarządzaj menu w Panelu redaktora, jednak rozwiązanie to rekomendujemy tylko w przypadku linków zewnętrznych, a zdecydowanie odradzamy w przypadku stron stanowiących zawartość naszej witryny.

Aby dodać nową stronę:

 1. W zależności od typu panelu redaktora, w jakim pracujesz:
  kliknij Dodaj zawartość i wybierz Strona LUB kliknij Dodaj nową stronę
 2. W polu Tytuł strony wpisz tytuł strony (taki, jaki ma się wyświetlać w miejscu, gdzie teraz widzisz tytuł 5. Dodawanie i usuwanie stron)
 3. Rozwiń zakładkę Ustawienia menu
 4. W polu Menu link title powtórz tytuł strony
 5. Z listy rozwijalnej Element nadrzędny wybierz stronę nadrzędną do tworzonej = określ usytuowanie nowej strony w strukturze witryny (domyślnie zaznaczone jest Menu)
 6. Z listy rozwijalnej w polu Waga możesz wybrać kolejność, w jakiej zakładka strony wystąpi w menu (wyżej czy niżej wśród równorzędnych podstron). Rekomendujemy pozostawienie ustawień domyślnych (waga 0, czyli zakładka strony wystąpi na dole) i ewentualną późniejszą korektę pozycji menu przez Zarządzaj menu
 7. W polu Treść strony wpisz treść strony
 8. Kliknij Zachowaj na dole strony

UWAGA w przypadku witryn dwujęzycznych na liście rozwijalnej Element nadrzędny pojawiają się tylko pozycje w tej wersji językowej, w jakiej aktualnie jest wyświetlana witryna. Jeśli więc chcemy dodać nową stronę w wersji angielskiej, należy najpierw przełączyć się linkiem English version w nagłówku witryny do jej wersji angielskiej.

Aby usunąć istniejącą pojedynczą stronę:

 1. Kliknij w menu stronę, którą chcesz usunąć
 2. Kliknij na stronie zakładkę Edytuj
 3. Kliknij Usuń na dole strony
 4. Potwierdź usunięcie

Aby usunąć naraz więcej niż jedną stronę:

 1. W zależności od typu panelu redaktora, w jakim pracujesz:
  kliknij Zarządzaj > Zarządzanie zawartością > Zawartość LUB
  Zarządzaj zawartością 
 2. Zaznacz strony, które chcesz usunąć
 3. W polu Opcje aktualizacji z listy rozwijalnej wybierz Usuń
 4. Kliknij przycisk Aktualizuj
 5. Potwierdź zamiar usunięcia stron

UWAGA gdy usuwasz stronę (strony) jedną z dwóch powyższych metod, usuwasz zarówno zawartość strony, jak i wskazującą na nią zakładkę w menu.

Zobacz także: Nowe strony a nowe zakładki w menu