Jesteś tutaj

Dodawanie i usuwanie aktualności / ogłoszeń / albumów

Takie działy, jak Aktualności, FAQ, Ogłoszenia, Komunikaty albo Galeria są zbudowane inaczej niż statyczna strona. Są to ciągi pojedycznych, przeważnie krótkich wpisów, „układanych" jeden nad drugim na wspólnej „stronie" – z tym że taka „strona" nie zachowuje się jak strony statyczne.

UWAGA dodawanie aktualności oznacza dodawanie pojedynczego wpisu. Dodawanie DZIAŁU opartego na wpisach jest w gestii administratorów.

Dodawanie wpisu

  1. Kliknij Panel redaktora > Dodaj aktualność (Dodaj ogłoszenie)
  2. W polu Tytuł wpisu wpisz tytuł aktualności/ogłoszenia
  3. Pomiń link Menu, jeśli jest wyświetlany (dla ogłoszeń nie należy wypełniać ustawień menu)
  4. Jeśli w witrynie jest więcej działów opartych na wpisach i wyświetla się rozwijalna lista kategorii, wybierz właściwą kategorię z rozwijalnej listy. 
  5. W polu Treść wpisu wpisz treść
  6. Kliknij przycisk Zapisz na dole strony
Usuwanie i edycja wpisu
  1. Kliknij w menu zakładkę działu, który zawiera wpis, który chcesz edytować / usunąć
  2. Kliknij tytuł wybranego wpisu
  3. Jeśli chcesz go edytować, nanieś zmiany w edytorze
  4. Kliknij Zachowaj lub Usuń na dole strony (w przypadku opcji Usuń zostaniesz poproszony o potwierdzenie operacji)
UWAGA opcja Usuń kasuje tylko wybrany, pojedynczy wpis, a nie cały dział.