Jesteś tutaj

Zarządzanie menu

Menu można obejrzeć w formie tabeli po wejściu w Zarządzaj > Budowa witryny > Menu LUB w Zarządzaj menu (w zależności od używanego typu panelu redaktora).

Pozycje w menu domyślnie układają się w kolejności dodawania (ostatnio dodane na dole), ale można dowolnie zmieniać ich kolejność metodą przeciągania zakładki menu wyżej lub niżej (należy kliknąć na ikonce krzyżyka obok nazwy pliku i przeciągnąć go z wciśniętym klawiszem myszy). Można również w każdej chwili wyłączyć pozycję menu poprzez odznaczenie kwadratu Włączony – stanie się ona niewidoczna. Dla tych pozycji menu, które mają swoje strony podrzędne, można zaznaczyć pole Rozwinięte – wówczas strony podrzędne, zamiast rozwijać się dopiero po kliknięciu w stronę nadrzędną, będą rozwinięte w menu „na stałe”. Wszystkie zmiany w konfiguracji menu należy zachować przyciskiem Zachowaj konfigurację.

UWAGA w przypadku tworzenia nowej podstrony jej ustawienia menu najlepiej określić "za jednym zamachem" już przy tworzeniu zawartości. W razie utworzenia nowej strony BEZ wypełnienia ustawień menu, strona zostanie dodana jako "luźna" zawartość, nieuwzględniona w menu i widoczna tylko w zakładce Zarządzaj zawartością. Aby nadać takiej stronie pozycję w menu, należy ją odnaleźć po tytule w zakładce Zarządzaj zawartością, wejść w tryb jej edycji, uzupełnić ustawienia menu i zapisać stronę. Wbrew intuicji NIE NALEŻY korzystać przy tym z Zarządzaj menu. Nowe pozycje menu dodajemy za pomocą tej zakładki tylko w przypadku linków zewnętrznych

Aby dodać link zewnętrzny do menu

  1. Kliknij Zarządzaj menu, a następnie zakładkę Dodaj element
  2. W polu Ścieżka wpisz URL strony (koniecznie cały, z prefiksem http://), np.
    http://www.wum.edu.pl 
  3. W polu Menu link title wpisz nazwę, jaką ma nosić ta zakładka w menu
  4. Opcjonalnie możesz wpisać nazwę również w polu Opis (będzie się pojawiała przy najechaniu myszką na daną pozycję w menu)
  5. Korzystając z listy rozwijalnej Element nadrzędny określ usytuowanie nowego linka w strukturze witryny
  6. Kliknij Zachowaj konfigurację

UWAGA w przypadku witryn dwujęzycznych tabela menu w panelu zarządzania ukazuje zarówno polskie, jak i angielskie pozycje menu.