Jesteś tutaj

Logowanie do panelu

Aby edytować treści Twojej witryny, dodawać nowe aktualności, czy nowe strony, należy się zalogować do panelu administracyjnego, do którego link znajduje się w stopce na każdej stronie.
Pracownicy i studenci logują się do witryny na swój login i hasło w Centralnym Systemie Autoryzacji
>> Konto w Centralnym Systemie Autoryzacji - Pracownicy i Doktorancji
>> Kono w Centralnym Systemie Autoryzacji - Studencji
(czyli tak samo jak do Portalu SSL-VPN):

  1. Upewnij się, że adres witryny widoczny w pasku przeglądarki NIE ZAWIERA prefiksu www (adres poprawny: http://adres.wum.edu.pl, adres niepoprawny: www.adres.wum.edu.pl)

  2. Kliknij link Panel administracyjny lub Login znajdujący się w stopce (na dole strony) Twojej witryny. Pojawi się ekran logowania.

  3. Podaj login (nazwę użytkownika) i hasło.
    (UWAGA: poprawny login to imię.nazwisko; jeżeli w nazwie użytkownika występują polskie znaki, nalży logować się używając polskich znaków)
    Kliknij Zaloguj.

  4. Po zalogowaniu Twoja witryna będzie w trybie edycji i po lewej stronie pojawi się dodatkowy blok - Panel redaktora (UWAGA: chyba że logujesz się po raz pierwszy - wówczas czytaj niżej)

Logowanie w witrynie po raz pierwszy i aktywacja konta redaktorskiego

Jeśli logujesz się do danej witryny po raz piewszy, po zalogowaniu zobaczysz w Panelu redaktora tylko link Wyloguj, ponieważ na tym etapie Twoje konto nie jest jeszcze aktywne. W celu aktywacji konta prześlij na adres witryny@wum.edu.pl informację o udanym logowaniu. Informację o aktywowaniu Twojego konta otrzymasz zwrotnym e-mailem.

Logowanie użytkowników o długich loginach

W przypadku pracowników o loginach dłuższych niż 20 znaków, należy przy logowaniu do witryny w polu Nazwa użytkownika podać właściwy login ucięty do 20 znaków (jako znaki liczą się również kropki rozdzielające imię i nazwisko oraz dywizy łączące nazwiska dwuczłonowe).

Problem z logowaniem

W przypadku problemów z zalogowaniem się do witryny należy spróbować zalogować się do Portalu SSL-VPN. Jeśli tam logowanie się powiedzie, prosimy o kontakt w sprawie konta na adres witryny@wum.edu.pl. Jeśli natomiast występuje problem również z logowaniem do Portalu, prosimy o kontakt z administratorami sieci na adres it@wum.edu.pl, ponieważ problem najprawdopodobniej tkwi w parametrach konta w Centralnym Systemie Autoryzacji.